За всякакви въпроси свързани с обучението може да се обръщате към:

Система за е-обучение

Веселин Вълчев - телефон: 0878 322 722, Е-мейл: a_kalpakov@abv.bg
Надя Вълчева - телефон: 0878 422 722, Е-мейл: a_kalpakov@abv.bg
                    Илиана Костова - телефон: 0878 747 848, Е-майл:
    Прескочи категории курсове